Logo der Universität Wien

Mag. Lukas Oberndorfer

  • Contact

Abteilung EU & Internationales der Arbeiter_innenkammer Wien

lukas.oberndorfer@akwien.at
T: +431 501 65 2370

Abteilung für Rechtsvergleichung
Universität Wien

Schottenbastei 10-16 (Juridicum)
1010 Wien
T: +43-1-4277-359 01
F: +43-1-4277-93 59
E-Mail
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0